Pop-up forum

Pop-up forumsmøter er åpne for alle våre medlemmer der temaer og målgruppe varierer fra gang til gang.

Det vil være en møteplass der medlemmer kan treffes og diskutere på tvers av bransjer og fokuset på tverrfaglighet vil være sterkt.

Medlemmer er velkomne til å spille inn forslag til tema.

Sentrale tema for pop-up forum i 2022 er ny BREEAM-NOR, grønn infrastruktur, og bærekraftig områdeutvikling. Flere og flere av våre medlemmers eiendomsutviklere går fra
å bygge bygg til områder. Behovet for metoder, løsninger og ikke minst påvirkning av rammebetingelser som enklere kan legge til rette for mer
bærekraftig områdeutvikling øker.

Kontaktperson: Anders Nohre-Walldén

Logo GBA