BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter.

Infrastrukturprosjekter omfatter alle bygg- og anleggsprosjekter innen blant annet transport, energi- og vannforsyning, men også en rekke andre prosjekter.

Kilde: https://www.bregroup.com/products/ceequal/discover-ceequal/who-can-use-ceequal/

BREEAM Infrastructure er infrastruktur- og anleggsprosjektenes svar på BREEAM for bygg. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anlegg- og infrastrukturprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Som BREEAM for bygg, bruker BREEAM Infrastructure evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

BREEAM Infrastructure er et godt verktøy i prosjektering og byggeledelse, og fører ofte til betydelig bedre resultater.

I likhet med BREEAM for bygg er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse sin rolle er å informere om BREEAM Infrastructure og bistå BRE med å arrangere kurs.

BREEAM Infrastructure har en internasjonal versjon som norske prosjekter kan benytte (se info under). Det er ikke planer om å utvikle en godkjent norsk versjon av BREEAM Infrastructure.

BREEAM Infrastructure har to manualer. En norsk oversettelse av prosjektmanualen kan lastes ned her: BREEAM Infrastructure for prosjekter – oversatt versjon

Engelsk versjon kan lastes ned direkte fra BRE sin nettside.

En norsk oversettelse av manualen for service-, drifts- og vedlikeholdskontrakter kan lastes ned her: BREEAM Infrastructure for service-, drifts- og vedlikehold – oversatt versjon

Grønn Byggallianse har siden 2018 samarbeidet med næringen med å informere om og lage veiledning om hvordan BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) kan benyttes i infrastrukturprosjekter Norge. Denne ble laget før navnendringen og inntil oppdatering skjer vil den hete “Veileder om CEEQUAL”. Dette har vi gjort:

  • Gjennomført en rekke arbeidsseminarer for å analysere og forstå markedsbehovene.
  • Bistått BRE (eier av BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) ) til å avholde kurs i CEEQUAL og informasjonsmøter med næringen.
  • Laget veileder  som forklarer hvordan CEEQUAL kan brukes i Norge og som bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører.
  • Laget en Komparativ analyse av CEEQUAL og norsk planprosess.  Analysen forklarer hvordan CEEQUAL og nå BREEAM Infrastructure passer inn i norsk planprosess.

Du kan lese mer om BREEAM Infrastructure på BRE sin offisielle nettsiden for BREEAM Infrastructure.

Her finner du oversikt over kurs i BREEAM Infrastrcture (tidl. CEEQUAL)

Dersom Grønn Byggallianse setter opp BREEAM Infrastructure-kurs vil du finne disse her.

Prosjekter i Norge som ønsker å benytte seg av BREEAM Infrastructure International, finner informasjon her.

Her finner du nedlastbare dokumenter, som CEEQUAL-manualen.

Faglige avklaringer rundt Term Contracts-manualen kan du finne på BREs Knowledge base 

Spørsmål om BREEAM Infrastructure-sertifisering og BREEAM Infrastructure International Scheme-relaterte spørsmål se her.

Dersom du har andre spørsmål knyttet til BREEAM Infrastructure, kan du kontakte viel.sorensen@byggalliansen.no.