Hva koster medlemsskapet?

Finn riktig medlemskap for din bedrift her. Kontingent avhenger av medlemskategori og inkluderer ulike medlemsfordeler. Gå hit for å bli medlem.

Dette er kategorien for selskaper som eier, utvikler og/eller forvalter bygg. Medlemskontingenten avhenger av størrelsen på eiet/forvaltet areal. 

Eiet/forvaltet areal m2 Kontingent
> 1.000.000 kr 100.000,-
> 500.000 kr 85.000,-
> 250.000 kr 75.000,-
> 100.000 kr 65.000,-
> 50.000 kr 55.000,-   
< 50.000 kr 35.000,-

Kategorien er også for selskaper som eier, utvikler og/eller forvalter anlegg (vei, bane, VA-anlegg, kraft, vind, havn, flyplass, infrastruktur, mv.). Medlemskontingenten avhenger av omsetning. 

Eiet/utvikler/forvalter – omsetning Kontingent
Over 5 mrd kr 100.000,-
Over 1 mrd kr 70.000,-
Under 1 mrd kr 50.000,-

Dersom selskapet kun utvikler bygg eller anlegg, og ikke eier og/eller forvalter, er årlig kontingent 55 000,-. 

Dette er kategorien for alle andre selskaper som ikke havner i kategorien «selskaper som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg». Årlig medlemskontingent avhenger av størrelsen på selskapets omsetning. 

Omsetning Kontingent
Over 1 mrd kr 50.000,-
300 mill – 1 mrd kr 40.000,-
100 mill – 300 mill kr 30.000,-
30 – 100 mill kr 20.000,-
10 – 30 mill kr 15.000,-
0 – 10 mill kr 10.000,-

   

Særvilkår Kontingent
Kommuner/stat færre enn 60.000 innbyggere kr 15.000,-
Kommuner/stat flere enn 60.000 innbyggere kr 30.000,-
Universitet/høyskoler/fagskoler 0,-

   

Kan velge å være medlem som:

 • kun entreprenør
 • kun selskap som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg
 • begge

Kontingent for entreprenørvirksomheten beregnes etter omsetning (i Norge) (se punkt 2 Øvrig virksomhet). 

Kontingent for selskaper som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg beregnes etter forvaltede kvadratmeter (bygg). (se punkt 1: Selskaper som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg).  

Eiendomsutviklere som utvikler for salg har medlemskontingent lik «Forvaltede kvadratmeter < 100 000 m2» (se punkt 1 Selskaper som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg). 

Den høyere medlemskontingenten for selskaper som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg inkluderer flere fordeler, som tilgang til flere medlemsfora og opptil 16 timer strategisk rådgiving per år, samt rabatt på BREEAM-sertifisering. 

Dersom du er i tvil om type medlemskap du ønsker eller har flere selskaper du tenker skal inngå i medlemskapet, ta kontakt på post@byggalliansen.no. 

Det er kun ansatte i den delen av virksomheten som er medlem som får rabatter på kurs. Hvis kun entreprenørdelen er medlem, kan altså ikke ansatte i den delen av selskapet som eier/utvikler/forvalter bygg få rabatter eller dra nytte av andre medlemsfordeler. 

Kan velge å være medlem som:

 • kun kommune/fylkeskommune
 • kun eiendomsforetak som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg 
 • begge

Kontingent for planavdelingen i kommunen/fylkeskommunen beregnes ut fra antall innbyggere.  

Kontingent for eiendomsforetak som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg i kommunen/fylkeskommunen, betaler medlemskontingent ut fra antall forvaltede kvadratmeter (bygg).  

Er man medlem kun som kommune/fylkeskommune får ansatte i kommunen/fylkeskommunen rabatt på kurs og tilgang på medlemsforum som er åpne for alle medlemmer. Medlemskap som kommune/fylkeskommune, gir ikke tilgang til medlemsfordeler beregnet for eiendomsforetak som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg.  

Dersom eiendomsforetaket i kommunen/fylkeskommunen ønsker tilgang på medlemsfora som er åpne for eiendomsforetak som eier/utvikler/forvalter av bygg og anlegg, 16 timer strategisk rådgiving og rabatt på BREEAM-sertifisering, må man være medlem i kategorien eiendomsforetak som eier/utvikler/forvalter bygg og anlegg. 

Hvorfor bli medlem?

 • Rust virksomheten for nye krav fra finans, myndigheter og marked
 • Bli del av et bredt nettverk for å dele kunnskap og erfaringer
 • Få eksklusiv tilgang til våre attraktive medlemsfora
 • Gi innspill til myndighetenes nye rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom
 • Få 25 prosent rabatt på konferanser, kurs og BREEAM-sertifisering
 • Få 16 timers gratis strategisk rådgivning (for medlemmer i kategorien «eiendomsselskap»)
 • Få invitasjon til studieturer
 • Vær med og utvikle Grønn Byggallianses verktøy og satsningsområder

Bli medlem!