Om BREEAM In-Use

BREEAM In-Use (BIU) er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg.

Bærekraft i eksisterende bygg

BREEAM In-Use International er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger.

Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier og forvalter ordningen og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use-bygg.

Man kan bruke BREEAM In-Use uten ekstern sertifisering til egenevaluering for å forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å la en revisor verifisere og godkjenne miljøytelsen kan man kan få et BREEAM In-Use-sertifikat. Det gis separate sertifikat for miljøytelsen til bygget og forvaltningen av bygget.


Figur: De eksisterende byggene mottar et sertifikat, og det gis separat klassifisering for delene «eiendom» og «forvaltning».

Hvorfor benytte BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use kan bidra til å:

  • gi oversikt over porteføljens totale miljøytelse
  • etablere et referansenivå for å forbedre miljøstandarden
  • redusere miljøbelastning gjennom tiltak i bygget eller eiendomsforvaltningen
  • redusere driftskostnader
  • gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter
  • øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget
  • øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel
  • tiltrekke investorer og leietakere
  • vise oppnådde resultater på en pålitelig og tredjepartsverifisert måte

På hvilke typer bygg kan BIU benyttes?

BREEAM In-Use International kan benyttes på alle typer næringsbygg og boliger.

Er BIU tilpasset norske forhold?

BREEAM In-Use er en internasjonalt harmonisert sertifiseringsordning som i dag benyttes i mer enn 30 land.
Verktøyet er ikke nasjonalt tilpasset, men er tilgjengelig i en norskspråklig utgave.

Registrering av bygg for BIU-vurdering

Du kan registrere et bygg ved å bruke BREs onlineverktøy for BREEAM In-Use.

Alle tekniske henvendelser vedrørende registrering og sertifisering av BREEAM In-Use-bygg sendes direkte til BRE på epost til BREEAMInUse@bregroup.com.

Teknisk manual

Det er to tekniske manualer for BREEAM In-Use, en for næringsbygg (SD 6063) og en for boliger (SD 243). Manualene beskriver kriteriene som eksisterende bygg kan vurderes mot for å oppnå et BREEAM In-Use-sertifikat.

Versjon 6 av BREEAM In-Use ble lansert i mai 2020. Det vil frem til 4. mai 2021 være mulig å registrere bygg også på versjon BREEAM In-Use 2.0:2015. Les mer om endringene.

BRE forvalter ordningen, og Grønn Byggallianse legger til rette for bruken av BREEAM In-Use i Norge. Vi har derfor oversatt den tekniske manualen til norsk. Denne oversettelsen er kun veiledende. Ved revisjon vil bygget bli vurdert i henhold til de engelskspråklige manualene.

Online introduksjonskurs

Grønn Byggallianse holde introduksjonskurs om hvordan man bruker BREEAM In-Use på best mulig måte. Kurset passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM In-Use.

Dersom hele driftsorganisasjoner skal lære seg BREEAM In-Use, anbefaler vi et bedriftsinternt introduksjonskurs. Ta kontakt på post@dev.byggalliansen.inbusinessclients.no for mer informasjon.

Priser

Kostnadene for registrering og sertifisering betales direkte til BRE.

Revisorer

Se BRE Global for en oversikt over norske BREEAM In-Use-revisorer.

BIU-sertifiseringer i Norge

Oversikt over BREEAM In-Use-sertifiseringer i Norge finner du her.

Kontakt og mer informasjon

Besøk BRE sine nettsider for ytterligere informasjon om BREEAM In-Use.

Du kan også kontakte oss på mail: in-use@dev.byggalliansen.inbusinessclients.no.