Innføringskurs: EU-taksonomien for bygg og eiendom

Dette halvdagskurset er for deg som vil få en oversikt over hvordan EUs taksonomi for bærekraftig finans vil påvirke bygg- og eiendomsaktører. Kurset tar utgangspunkt i taksonomiens første kriteriesett.

I løpet av tre timer får deltakerne kunnskap om taksonomiens oppbygning, innhold og rapporteringskrav, samt hvordan man kan svare ut disse kravene.

I løpet av kurset vil deltakerne få svar på hvordan taksonomikriteriene kan påvirke de ulike aktørene i bygg- anlegg- og eiendomssektoren, samt hvilke kriterier som gjelder for ulike økonomiske aktiviteter i sektoren. Videre tar vi for oss hvordan man kan tilfredsstille disse kriteriene.

Aktører i bygg- og eiendomssektoren med interesse for EUs taksonomi.

3200,- for medlemmer av Grønn Byggallianse

4200,- for ikke-medlemmer