BREEAM-NOR prosjektlederkurs

Kurset for deg som skal jobbe med BREEAM-NOR eller lede et BREEAM-NOR-prosjekt.

Kurset gjør deltakerne rustet til å sikre et forutsigbart og transparent prosessforløp for BREEAM-NOR-prosjekt, der alle aktører kan spille på lag og miljøkvaliteter er dokumentert.

Kurset passer for alle som ønsker kunnskap om god prosjektstyring av BREEAM-NOR-prosjekter og slik legge til rette for kvalitet og effektiv prosjektgjennomføring. Dette inkluderer rådgivere og arkitekter i tillegg til prosjektledere og prosjekteringsledere.

I kurset vil du blant annet få kunnskap om ulike verktøy, prosessfaser og stegkrav som vil hjelpe deg å gjennomføre kyndig prosjektstyring av BREEAM-NOR-prosjekter.

Forkrav:

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Veilederen «Slik lykkes du bedre med ditt BREEAM-prosjekt» danner det faglige grunnlaget for kurset, og vi følger strukturen for denne veilederen i kurset. Det forutsettes at kursdeltakerne har gjort seg kjent med veilederen.

Hovedfokuset i kurset tar utgangspunkt i tidligfasearbeidet for byggeprosjektet. Det er derfor spesielt relevant for deg som arbeider med behovs og konseptutvikling (Skisseprosjekt), bearbeiding av konsept (Forprosjekt) og detaljprosjektering. Kurset vil også passe for deg som er prosjektleder fra tiltakshaver, eller BREEAM-NOR AP med behov for litt oppfriskning.

Pris: 5200,-/6900,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.