Bli medlem

Vi er et fellesskap med over 370 medlemmer. Sammen jobber vi for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygge- og eiendomssektoren. Bli med på laget!

Vil du:

 • Få solid fagkunnskap om bærekraftige løsninger for bygg og eiendom?
 • Hente og dele erfaringer med andre i sektoren?
 • Påvirke rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom?
 • Bidra til å utvikle gode verktøy for bærekraft i bygg og eiendom?

Svarer du ja på minst ett av disse spørsmålene kan et medlemskap i Grønn Byggallianse være noe for deg.

Slik blir du medlem

 1. Fyll inn dette skjemaet og send inn.
 2. Motta bekreftelse på medlemskapet.
 3. Vi kontakter deg innen 1 uke med mer informasjon om ditt medlemskap.

Alle medlemmer tilslutter seg formålet: Å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft blir det selvfølgelige valget.

  :

  :

  Besøksadresse:

  Postnummer:

  Sted:

  :

  :

  Forvaltet areal(m2):

  Driftet areal(m2):

  Logo:

  Hovedkontakt for medlemskapet

  :

  :

  :

  :

  :

  Daglig leder/administrerende direktør

  :

  :

  :

  Teknisk sjef/driftssjef

  Fornavn:

  Etternavn:

  E-postadresse:

  Andre kontaktpersoner

  Innmelding registrert av

  :

  :

  :

  :

  :

  Faktura merkes med:

  Tilleggsinformasjon:

  I følge Grønn Byggallianse sine vedtekter skal vi «oppta som medlemmer foretak og offentlige institusjoner som støtter foreningens formål og som driver virksomhet innenfor formålet».

  `);
  jQuery('#other-contacts').append(`

  Fornavn:

  `);
  jQuery('#other-contacts').append(`

  Etternavn:

  `);
  jQuery('#other-contacts').append(`

  E-post:

  `);
  jQuery('#other-contacts').append(`

  Stillingstittel:

  `);
  jQuery('#other-contacts').append(`Legg til en kontakt til`);
  }
  function addOtherContact() {
  let firstName = jQuery('#other-contacts #other-contact-first-name').val();
  let lastName = jQuery('#other-contacts #other-contact-last-name').val();
  let email = jQuery('#other-contacts #other-contact-email').val();
  let jobTitle = jQuery('#other-contacts #other-contact-job-title').val();
  if (!firstName || !lastName || ! email || !jobTitle) {
  alert("Fyll ut alle kontaktfeltene");
  return;
  }
  window.formOtherContacts.push({firstName: firstName, lastName: lastName, email: email, jobTitle: jobTitle});
  applyContacts();
  jQuery('#other-contacts #other-contact-first-name').val('');
  jQuery('#other-contacts #other-contact-last-name').val('');
  jQuery('#other-contacts #other-contact-email').val('');
  jQuery('#other-contacts #other-contact-job-title').val('');
  }
  function deleteOtherContact(index) {
  window.formOtherContacts.splice(index, 1);
  applyContacts();
  }
  function applyContacts() {
  jQuery('#other-contacts #other-contacts-result').empty();
  var val = '';
  window.formOtherContacts.forEach((contact, ind) => {
  var contactString = `Fornavn: ${contact.firstName}; Etternavn: ${contact.lastName}; E-post: ${contact.email}; Stillingstittel: ${contact.jobTitle};`;
  jQuery('#other-contacts #other-contacts-result').append(`

  ${contactString} Slett

  `);
  val += contactString + `
  `;
  });
  jQuery('#other-contacts textarea').val(val);
  }
  jQuery(() => {
  validate();
  jQuery(`input.wpcf7-validates-as-required, select.wpcf7-validates-as-required`).change(() => validate());
  jQuery('.step-buttons .btn.prev, .step-buttons .btn.next').click(() => {
  jQuery('html, body').animate({
  scrollTop: jQuery('.step-line').offset().top
  }, 1000);
  });
  //Initialize multiselect
  debugger;
  jQuery('[name="company_category"]').hide();
  jQuery('[name="company_category"]').after('');
  let addOptionToSelect = (option) => jQuery('#company-category-select').append(``);
  addOptionToSelect("Produsent/Leverandør");
  addOptionToSelect("Arkitekt");
  addOptionToSelect("Landskapsarkitekt");
  addOptionToSelect("Interiørarkitekt");
  addOptionToSelect("Rådgivende ingeniør");
  addOptionToSelect("Entreprenør");
  addOptionToSelect("Teknisk entreprenør");
  addOptionToSelect("Eiendomsutvikler");
  addOptionToSelect("Eiendomsforvalter");
  addOptionToSelect("Prosjekt- og prosjekteringsledelse");
  addOptionToSelect("Kommune");
  addOptionToSelect("Fylkeskommune");
  addOptionToSelect("Universitet/høyskole" );
  addOptionToSelect("Forskning/FoU");
  addOptionToSelect("Drift");
  jQuery('#company-category-select').change(() => {
  let categoriesList = jQuery('#company-category-select').val();
  let categories = categoriesList.length > 0 ? categoriesList.reduce((res,cur) => res +";"+cur) : '';
  jQuery('[name="company_category"]').val(categories);
  if (categories.indexOf('Eiendomsutvikler') >= 0 || categories.indexOf('Eiendomsforvalter') >= 0 || categories.indexOf('Drift') >= 0) {
  jQuery('.real-estate-container').css('display', 'block');
  } else {
  jQuery('.real-estate-container').css('display', 'none');
  }
  if (categories.indexOf('Drift') >= 0) {
  jQuery('.operation-container').css('display', 'block');
  } else {
  jQuery('.operation-container').css('display', 'none');
  }
  validate();
  });
  jQuery('#company-category-select').select2();
  initializeOtherContacts();
  });

  Hvorfor bli medlem?

  • Rust virksomheten for nye krav fra finans, myndigheter og marked
  • Bli del av et bredt nettverk for å dele kunnskap og erfaring gjennom å delta i våre medlemsfora
  • Gi innspill til myndighetenes nye rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom
  • Få 30 prosent rabatt på konferanser, kurs og BREEAM-sertifisering
  • Få 16 timers gratis strategisk rådgivning (for medlemmer i kategorien «eiendomsselskap»)
  • Få invitasjon til studieturer
  • Bidra i utvikling av neste BREEAM-NOR-manual
  • Vær med og utvikle Grønn Byggallianses verktøy og satsningsområder