BREEAM-NOR AP-kurs

BREEAM-NOR AP-kurs er et tilbud til bygg- og eiendomskyndige med god kompetanse innen energi og miljøriktig design av nybygg. Krav for deltakelse er at man har gjennomført BREEAM-NOR innføringskurs.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen i prosjekter med høye miljø- og bærekraftsambisjoner, og å være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. BREEAM-NOR AP skal støtte og motivere prosjektgruppen, bidra til å sette realistiske mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR-sertifikat oppnås etter formell revisjon. Som en anerkjennelse av bidraget en AP kan gjøre i tilknytning til design og prosjektering av BREEAM-NOR-prosjekter, gis inntil 3 poeng (ihht. BREEAM-NOR 2012/2016), så sant AP-en er engasjert i rett tid og på rett måte.

Kurset gjennomgår følgende punkter:

 • Oppbygging av BREEAM-NOR-emner
 • AP–rollen og optimal tidslinje for BREEAM-NOR-prosjekter
 • Pre-analyseverktøyet
 • Energiforelesning
 • Materialforelesning
 • Nytteverdi
 • Kostnader og tjenester
 • Registrering av prosjekt og poengberegning

Bygg- og eiendomskyndige, med god kompetanse i energi og miljøriktig design av nybygg og/eller eiendomsforvaltning.

Ved bestått eksamen kan man søke om å bli godkjent BREEAM-NOR AP forutsatt at kravet til 3-års erfaringskompetanse er oppfylt (se krav til kompetanse under). Godkjennelsen som AP løper fra år til år og betinger betaling av årlig avgift. Grønn Byggallianse inviterer også til en oppdateringsdag to ganger i året for alle AP’er.

Følgende minimumskompetanse kreves:

 • Relevant akademisk og/eller annen faglig kompetanse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon.
 • Gjennomført BREEAM-NOR innføringskurs.
 • Dokumentert minimum 3 års prosjekterfaring fra byggebransjen (aktiv deltakelse i prosjekterings-/ prosjektgruppe) Opptil ett år fra anlegg, infrastruktur eller off-shore godkjennes også.

Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

OBS! Du kan vente maksimum tre år med å søke om godkjenning etter bestått eksamen.

22 000,-/29 000,- for medlemmer/ikke-medlemmer av Grønn Byggallianse