Nysgjerrig på BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for eksisterende bygg.

Bærekraft i eksisterende bygg 

BREEAM In-Use International er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger. 

Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier og forvalter ordningen og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use-bygg. 

Man kan bruke BREEAM In-Use (BIU) uten ekstern sertifisering til egenevaluering for å forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å la en revisor verifisere og godkjenne miljøytelsen kan man kan få et BREEAM In-Use-sertifikat. Det gis separate sertifikat for miljøytelsen til bygget og forvaltningen av bygget. 

Hvorfor benytte BREEAM In-Use? 

BREEAM In-Use kan bidra til å: 

  • gi oversikt over porteføljens totale miljøytelse 
  • etablere et referansenivå for å forbedre miljøstandarden 
  • redusere miljøbelastning gjennom tiltak i bygget eller eiendomsforvaltningen 
  • redusere driftskostnader 
  • gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter 
  • øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget 
  • øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel 
  • tiltrekke investorer og leietakere 
  • vise oppnådde resultater på en pålitelig og tredjepartsverifisert måte

På hvilke typer bygg kan BREEAM In-Use benyttes? 

BREEAM In-Use International kan benyttes på alle typer næringsbygg og boliger.  

Er BREEAM In-Use tilpasset norske forhold? 

BREEAM In-Use er en internasjonalt harmonisert sertifiseringsordning som i dag benyttes i mer enn 30 land. 

Verktøyet er ikke nasjonalt tilpasset, men er tilgjengelig i en norskspråklig utgave.