Tekniske manualer for BREEAM In-Use

Det er to tekniske manualer for BREEAM In-Use, en for næringsbygg (SD 6063) og en for boliger (SD 243). Manualene beskriver kriteriene som eksisterende bygg kan vurderes mot for å oppnå et BREEAM In-Use-sertifikat.

BRE forvalter ordningen og Grønn Byggallianse har ikke utviklet en egen norsk versjon av BREEAM In-Use (tilsvarende som BREEAM-NOR). Derimot har GBA lagt til rette for bruken av BREEAM In-Use i Norge ved å oversette den tekniske manualen til norsk. Denne oversettelsen er kun veiledende. Ved revisjon vil bygget bli vurdert i henhold til de engelskspråklige manualene. 

Versjon 6.0 av BREEAM In-Use ble lansert i mai 2020. Det er ikke lengre mulig å registrere bygg for sertifisering med versjon 2.0:2015 (siste frist 04.05.2021). Les mer om endringene her