Økern Portal Kontor

På Økern Portal har Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) satset stort på insekter, planter og mennesker. Dette er et bygg med høye ambisjoner for å utnytte taket til det beste for bærekraft. Velkommen til Nord-Europas største takpark!
 
Med et areal på syv mål og fem tusen kvadratmeter jord med ulike bærsorter, frukttrær og drueranker, har Økern Portal Nord-Europas største takhage. Dette prosjektet er helt i tråd med Oslo kommunes kommende strategi for grønne tak.
 
Et tak for alle
I desember 2020 stod tak, uteområde, 20 000 kvm. kontorer, møtesenter og to spisesteder ferdig. Taket og spisestedene ble åpnet for offentligheten i Q3 2021. Når hele prosjektet er ferdigstilt, vil det inneholde kontorer, hotell og en paviljong med spisesteder, konferansesenter og servicetilbud. Ifølge OPF er Økern Portal det største landbaserte private byggeprosjektet i Norge pt. med sine over 80.000 kvm.
 
— Vår visjon for prosjektet har vært «Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø», noe som innebar å skape en destinasjon. Vi er stolte av å ha vært tro mot visjonen gjennom hele prosjektet. Særlig er vi stolte over de innovative løsningene innen energi, smartbygg, spisesteder og sist, men ikke minst, takkonstruksjonen, beplantingen og driften vi har etablert rundt taket. Vi er svært glade for å kunne bidra til mer grøntarealer på Økern/Løren og skape aktivitet i nabolaget, sier eiendomssjef i OPF Richard Groven.
 
BREEAM-NOR sertifikat til Excellent-nivå
I prosjektet er det jobbet systematisk med en rekke bærekraft-tiltak. Bygget har så langt oppnådd BREEAM-NOR-sertifikat til Excellent-nivå for prosjekteringsfasen. Dette krever helhetlig miljøtankegang i alle faser av prosjektet.
 
Viktige miljøtiltak er:
 • Klimagassutslippene er redusert med 33 prosent i forhold til et referansebygg.
 • Sirkularitet har vært et nøkkelord i prosjektet. Byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet i løpet av byggets levetid er brukt. Blant annet er det i fasadens bærende oppbygning brukt 70%-resirkulert aluminium. Tepper er laget av resirkulert fiskegarn.
 • Bygget har energiklasse A.
 • Energibrønner og faselagringstanker skal gi ca. 90 % av energien til oppvarming og kjøling.
 • Det skal være sterkt fokus på vannforbruk og kildesortering av avfall.
 • Bygget har arbeidsarealer med et nøytralt uttrykk som kan tilpasses varierte leietakere.
 • Alle kontoretasjene har store takhøyder som bidrar til godt inneklima.
 • Smarte tekniske løsninger og moderne innovative løsninger innen alle tekniske fag.
 • Egen app for å rasjonalisere en mengde servicefunksjoner og bidra til redusert matsvinn.
 • Rikelig sykkelparkering utendørs for besøkende.
 • Over 500 innendørs sykkelparkeringer med garderober og direkte inngang for leietakere.
 • Stort fokus på tilrettelegging av byggets servicetilbud for brukere og beboere i nærområdet.
 
Flere fordeler med grønt tak
Den intensive beplantingen med parsellhager og store takterrasser sørger for naturlig lagring av vann, i tillegg til at det binder støv, utjevner temperatursvingninger og forsinker avrenning av regnvann.
 
Det grønne taket skal forsyne ni restauranter i bygget med frukt, bær og urter. I tillegg skal det bidra til levekår for insekter.
På taket vil man finne en allment tilgjengelig takterrasse, løpebane, treningsapparater, utsiktspunkt og andelshager man kan ta del i. Bygget skal være åpent for allmenheten, og vil ha ni unike bespisningskonsepter.
 
Også på bakkenivå videreføres tankegangen. Her er en park med gode solforhold og treningsapparater, petanque-anlegg, grønne lunger, uteservering samt offentlig urban plass som er med å skape et grønnere nærmiljø. Slik treffer bygget også godt på Bygg21s kvalitetsprinsipp om å stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelser.
 
— OPF ønsket å skape noe mer enn et ordinært kontorbygg ved å ta et helhetlig samfunnsansvar både miljømessig, men også sosialt. For oss er det et mål å bidra til byutvikling og bærekraftige innovative løsninger, forteller Groven.
 

Les mer om Økern Portal her

 

Om prosjektet