Kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder

Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder dekker hele bærekraftsperspektivet, og kan brukes i enhver planlegging av et område eller bygg.

Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder er nyttige verktøy for deg som skal planlegge eller vurdere områder eller bygg. Prinsippene dekker både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter ved bærekraft. 

Les mer om kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder hos Bygg21 eller last ned rapporten her.

  • Offentlige og private byggherrer kan bruke prinsippene til å sikre et godt samarbeid med entreprenør og rådgiver. Prinsippene kan også brukes til medvirkning med de som skal bruke bygget eller området.
  • Myndighetene kan bruke prinsippene som sjekkliste og inspirasjon for å formulere bestemmelser i reguleringsplaner for bygg og områder, vurdere kvalitet, godkjenne byggesaker, eller utforme forskrifter for bygg og områder.
  • Brukere kan bruke prinsippene på visning for å kjøpe bolig eller som underlag i kravspesifikasjonen ved leie av næringslokaler.

Scroll nedover for å se video og lese mer om hvert prinsipp.

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev forteller om kvalitetsprinsippene.

Klikk på hvert prinsipp for å lese mer om temaet. Rapporten med forskningsgrunnlaget som ligger bak finner du nederst på siden.

Gode bygg og områder:

1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser

Inspirasjon og kunnskapsgrunnlag

Bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked, og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.

Kvalitetsprinsippene er ment som inspirasjon og kunnskapsgrunnlag for deg som bestiller, prosjekterer, bygger, kjøper, leier eller saksbehandler bygg og områder. Det er viktig å tenke helhetlig på prinsippene.

Kvalitetsprinsippene er laget av Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft.

Illustrasjonsfoto:  Nye Horten videregående skole. Foto: LINK Arkitektur.

Last ned publikasjonen her: