Plan- og bygningsetaten i Oslo har holdt høring om forslag til strategi for grønne tak og fasader.

Les utkast til strategien her. Grønn Byggallianse har gitt innspill som i hovedsak støtter strategien.