Nysgjerrig på BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Se denne korte videoen om BREEAM-NOR på under tre minutter.

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge.  BREEAM-familien av sertifiseringsordninger forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

Bærekraft er stadig mer sentralt i byggeprosjekter. Som byggherre eller utvikler hverken kan eller vil du hoppe bukk over disse. Dette er faktorer byggeprosjektet ditt vil bli målt på, både for finansiering, men også av potensielle kjøpere eller leietakere.

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Målene for BREEAM-NOR

 • BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
 • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet.
 • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.

Et sertifikat dokumenterer kvalitet

Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.

BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket:

 • ledelse
 • helse- og innemiljø
 • energi
 • transport
 • vann
 • materialer
 • avfall
 • arealbruk og økologi
 • forurensning

I hver kategori er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget. .

Man kan ikke snakke seg til et BREEAM-NOR-poeng. Kun der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.