Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil 

Å vurdere hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil er strakstiltak nummer ni for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

FNs tolvte bærekraftsmål handler om å sikre bærekraftig forbruk og produksjon. Ved å legge til rette for miljøvennlig transport og effektiv energibruk i det bygde miljø kan vi sikre et enda mer bærekraftig forbruk.

Hvordan? 

Utbygger kan for eksempel tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.