Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil 

Å vurdere hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil er strakstiltak nummer ni for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

FNs tolvte bærekraftsmål handler om å sikre bærekraftig forbruk og produksjon. Under dette bærekraftsmålet slås det fast at for å sikre bærekraftig forbruk og produksjon må hver enkelt forbruker endre livsstil. Som boligutvikler kan du være med på å stimulere til en bærekraftig livsstil ved for eksempel å legge til rette for miljøvennlig transport, effektiv energibruk i det bygde miljø og gjøre det enklere å sortere og redusere avfall. Som boligutvikler kan du i tillegg tilrettelegge for god fysisk og psykisk helse ved utforming av boligene og omkringliggende om råder.  

Hvordan? 

  1. Stimuler til et lavere vannforbruk ved å installere vannbesparende sanitærutstyr. Følg fremgangsmåte fra BREEAM-NOR v6.0 Wat 01 (side 196). 
  2. Gjennomfør en transportkartlegging og utarbeid en mobilitetsplan etter metode i BREEAM-NOR v6.0 Tra 01 (side 169). 
  3. Bruk kvalitetsprinsippene i «Håndbok for bærekraftig stedsutvikling» for å bidra til god fysisk og psykisk helse.