Håndbok i bærekraftig stedsutvikling

Håndboken handler om hvordan du kan utvikle områder som er gode for både utvikler, folkene som bor der og samfunnet.

Denne håndboken handler om hvordan du kan utvikle områder som er gode for både utvikler, folkene som bor der og samfunnet.

Formålet er å gi eiendomsutviklere innføring og innsikt i temaet bærekraftig stedsutvikling, samt å komme med konkrete tips i arbeidet med utvikling av eiendom. Den tar utgangspunkt i en eiendomsutviklers ønske om å utvikle enkelte tomter innenfor en områderegulering.

Forstå hva som påvirker utvikling av eiendom og områder

Samfunnet endres raskt. Når man utvikler eiendom og områder, er det en forutsetning at man forstår bedre hvilke faktorer som påvirker utviklingen – til beste for utvikler, samfunn og den enkelte. Et viktig tema for en utvikler er bærekraft.

Bærekraftig samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens brukerbehov (leietaker, boligkjøper, innbyggere) uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine, og ble første gang introdusert som begrep i forbindelse med Brundtland-kommisjonens avsluttende rapport publisert 1987.

Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Likeverdig fokus på de tre temaene skaper bærekraftig utvikling.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har en rekke dokumenter og verktøy som eiendomsutviklere kan dra nytte av for å øke den miljømessige dimensjonen av bærekraft, men færre som dekker den sosiale dimensjonen.

Ivaretas den miljømessige og sosiale dimensjonen på en forsvarlig måte i forbindelse med planlegging og utvikling, vil resultatet også kunne gi bidrag til den økonomiske dimensjonen i bærekraft. For utvikleren vil prosjektet blant annet kunne gi flere konkurransefordeler, og for samfunnet vil det kunne gi gevinster gjennom for eksempel bedret folkehelse, nye arbeidsplasser og mindre kriminalitet.

Les håndboken og se intervjuer med sentrale aktører om stedsutvikling

Håndboken er utarbeidet på initiativ fra Norsk Eiendom i samarbeid med Grønn Byggallianse og Grape Architects. Innholdet er kvalitetssikret av fagmiljøer i Asplan Viak, Link Arkitektur og Cowi.

Last ned håndboken her.

Håndboken inneholder videointervjuer med sentrale aktører innen stedsutvikling, som gir et innblikk i problemstillinger og viktige suksesskriterier for å få til gode og bærekraftige områder.

Se høydepunkter fra intervjuene her.

Illustrasjonsbilde: Illustrasjon av Landbrukskvartalet, Transborder Studio, Høyhus: Baumschlager Eberle.

Last ned publikasjonen her: