Definer bærekraftambisjon i prosjektet

Å definere bærekraftambisjon i prosjektet er strakstiltak nummer to for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

Ambisjonsnivå for bærekraft bør defineres i tidligfase for å sikre at alle i prosjektet jobber mot et omforent mål og for å sikre god balansering av ulike kvaliteter. Ambisjonsnivået innenfor ulike bærekraftaspekter bør følge av selskapets bærekraftstrategi. 

Hvordan?  

  1. Bruk Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder for inspirasjon til å sette mål og rett ambisjonsnivå i tidligfase. Prinsippene dekker både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter ved bærekraft. Tipunktslisten skal sørge for at ingen viktige kvaliteter uteblir fra vurderingene, eller at man velger løsninger som tilfredsstiller noen kvaliteter, men motvirker andre fordi de ikke er med i målbildet. Det er mulig å tilfredsstille alle kvalitetene hvis man setter bærekraftige løsninger som premiss fra prosjektets oppstart, og tidlig definerer hvilke løsninger som skal ivareta kvalitetsprinsippene. For å sette ambisjonsnivået med kvalitetsprinsippene kan du benytte deg av Kvalitetsrosen – et tidligfase-verktøy.
  2. Det anbefales å benytte en sertifiseringsordning som for eksempel BREEAM-NOR, Svanemerket eller FutureBuilts kriteriesett for å operasjonalisere ambisjonsnivået.   

Lær mer

De tre sertifiseringsordningene: