Funksjonstilpasset design av bygg og tekniske systemer

Tipsheftet følger opp og supplerer tidligere utgitt tipshefte og veileder om forenkling av tekniske systemer.

Grønn Byggallianse gir i samarbeide med Integra ut tipsheftet «Funksjonstilpasset design av bygg og tekniske systemer». Tipsheftet følger opp og supplerer tidligere utgitt tipshefte og veileder om forenkling av tekniske systemer.

Mens målet for de andre publikasjonene var å vise konkrete forslag til tekniske løsninger, er målet med dette tipsheftet å gi veiledning til prosessen for å velge og bestille kostnadsoptimale og funksjonelle løsninger.

Med begrepet funksjonstilpasset design, mener vi design i et livssyklusperspektiv. Økt automatisering (behovsstyring) vil normalt redusere energibruk, men det avhenger av byggets kvalitet, hvordan bygget brukes og av omgivelsene. Løsninger som er gunstig i et bygg, er ikke nødvendigvis like gunstig i et annet bygg. Derfor må vi vurdere energibesparelse for hvert enkelt tiltak opp mot livssykluskostnader.

Målet med funksjonstilpasset design er å optimalisere bygningstekniske grep og tekniske systemer slik at de så enkelt som mulig sikrer godt inneklima og lave miljøbelastninger.

Grønn Byggallianse, Integra og Ingeniørhøjskolen i Aarhus, har skrevet og sammenfattet tipsheftet med innspill fra en arbeidsgruppe med deltagere fra tekniske entreprenører og bygningseiere.

Last ned publikasjonen her: