Årsrapport 2022

Her finner du Grønn Byggallianses årsrapport for 2022.

Jubileumsåret 2022. Grønn Byggallianse er drivkraft for en stadig større dugnad. Vi har gått fra å telle 12 framsynte eiendomsselskap i 2002 til å nå være 400 virksomheter i hele verdikjeden fra bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Vi opplever en rask vekst fra både offentlige og private virksomheter som ønsker å lære av hverandre, inspirere hverandre og sammen påvirke rammebetingelsene så det er kostnadseffektivt og enkelt å bygge og drifte grønt.

Last ned publikasjonen her: