Valle Wood

Kontorbygget Valle Wood på Valle i Oslo er på 6700 kvadratmeter, det er syv etasjer høyt og har fasader i massivtre. Valle Wood er sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Valle Wood er første del av kontorkomplekset Valle, et kompleks som består av ca. 60 000 m2 kontor og næring. Prosjektet er en del av reguleringsplanen for nye Vålerenga stadion, sentralt på Helsfyr, nordøst for Oslo sentrum. Dette området er i stor utvikling, og blir et knutepunkt i Hovinbyen, som er et av Oslos største byutviklingsprosjekt.

BREEAM-NOR Excellent
 

På Valle Wood kan man trygt si at bærekraften i dobbel forstand ligger i veggene.
Både ut- og innvendig har bygget fremtredende elementer av tre i kombinasjon med stor takhøyde og spennende arkitektur. Utstrakt bruk av massivtre er et bevisst og bærekraftig valg. Dette materialet sørger for god luftkvalitet og en stabil innetemperatur.

Tre gode grunner til at massivtre anses som et bærekraftig materiale:

  • Å bygge i tre er et av de beste klimatiltakene vi kan gjøre. Tre er 100 prosent fornybart og lagrer CO2 i hele byggets levetid
  • Bruk av massivtre bidrar til en klimavennlig byggemetode som sparer miljøet på grunn av redusert mengde utslipp, raskere oppføring og mer miljøvennlig drift
  • Massivtre er et kjent byggemateriale som benyttes i nye former, og som er godt for både ute- og innemiljøet

Andre bærekraftige løsninger i prosjektet:

  • Det aller første av Bygg 21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder er at et bygg skal stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelser. I Valle Wood har man løst dette ved at restaurant Trewerket fungerer som kantine på dagtid og restaurant på kveldstid
  • Et utadrettet publikumsbygg: Med fellesfunksjoner for kontorbyggene i nærheten. Her finnes både møtelokaler og konferansesenter, samt spisesteder og butikker i de nederste etasjene som bidrar aktivitet i området gjennom store deler av døgnet
  • God ressursutnyttelse: Bygget benytter 40% mindre energi enn tilsvarende kontorbygg
  • Lave klimagassutslipp: 67 % reduksjon i klimagassutslipp i forhold til andre referansebygg i henhold til normerte beregningsmodeller
En viktig erfaring
 
Utvikler for dette prosjektet, NCC Property Development, fant det avgjørende at man startet utviklingen av bygget med en komplett rådgiver- og entreprenørgruppe. Veldig mange parametere låses ved prosjektering av et massivtrebygg, og det er ikke mulig å endre dette etter selve produksjonen av råbygget.  En tradisjonell tilnærming der man først får alle bidragsytere med i løpet av selve byggefasen er ikke tjenlig. Man må tilknytte seg ressurser innen prosjektering og entreprenører for de viktigste fagområdene allerede i forprosjektet. Skal man lykkes med dette må det etableres modeller for samhandling og gjennomføring av prosjektet. NCC Property Development valgte partnering-modeller, prosjektstudio entreprenører/samarbeidspartnere basert på erfaring, kompetanse og innstilling innenfor omforent budsjettramme.

Kilder:

NCC v/ utviklingssjef Christian Hvass
https://www.greenbuilt.no/kontorbygg-breeam-excellent-ncc-valle-wood-oslo/
https://www.lsa.no/valle-wood
https://www.ncc.no/vare-prosjekter/valle-wood-oslo/
https://www.tu.no/artikler/ncc-er-snart-ferdig-med-norges-storste-kontorbygg-i-massivtre-se-bildene-br/448460

Om prosjektet