Bodø Innovation Gate

Kontorbygget Bodø Innovation gate er verdens nordligste BREEAM-NOR Excellent bygning. Det 7200 kvm store kontorbygget på seks etasjer pluss kjeller stod ferdig i juni 2020 og er tegnet av Nordic Kontorbygget Bodø Innovation gate er verdens nordligste BREEAM-NOR Excellent bygning. Det 7200 kvm store kontorbygget på seks etasjer pluss kjeller stod ferdig i juni 2020 og er tegnet av Nordic – Office of Architecture.

Et bygg med fokus på fleksibilitet

Det er lagt stor vekt på fleksibilitet i dette byggeprosjektet. Fleksibilitet er et av 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Prinsippet om at «gode bygg og områder har lang levetid» innebærer å bygge med høy generalitet, hvor bygget kan romme ulike funksjoner. Med høy fleksibilitet kan bygg endres uten store fysiske ombygginger, noe som vil redusere behovet for rivning og nybygg. Dette er bærekraftig både for økonomi og miljø. 

Anders Coucheron, direktør for eiendomsutvikling i Hundholmen Byutvikling peker på at arbeidslivet endrer seg stadig raskere, både med tanke på oppskalering, nedskalering og kortere kontrakter, noe man må ta høyde for når man leier ut næringseiendom. Da Hundholmen Byutvikling prosjekterte Bodø Innovation Gate henvendte de seg til aktører på leiemarkedet som de mente burde identifisere seg med miljø og bærekraft. Slik fikk de leietakere som var villige til å betale prisen som et slikt moderne nybygg krever. De 300 kontorplassene er allerede fullt utleid og etterspørselen er større enn forventet. 

Fra ambisjon om Very Good til Excellent – bygger stolthet

Bodø Innovation Gate siktet først mot sertifiseringsnivå Very Good, men da prosessen startet så utbyggerne at prosjektet hadde naturlige fordeler og hevet ambisjonsnivået til BREEAM-NOR Excellent. 

– Det er et moderne bygg, men det er også noe mer. Det skal bygge stolthet hos arbeidsgivere og ansatte, noe vi ser at det gjør. Det handler om det ytre miljøet, men det handler like mye om det indre arbeidsmiljøet å leie seg inn i et BREEAM-sertifisert passivhus, forklarer Coucheron.

Beliggenhet

Bygget ligger langs riksvei 80, som er hovedfartsåren inn til Bodø sentrum sørger for at bygget er lett tilgjengelig med nærhet til tre av fire nærbussruter. Videre er det en kilometer til togstasjonen og enkel tilkomst med sykkel, noe som gjør at ansatte kan velge vekk bilen.

Bærekraftige løsninger i bygget:

  • Åtte energibrønner forsyner bygget med energi til varme og kjøling
  • Bygget er energiklasse A og oppnår passivhusstandard
  • Teglfasaden ble valgt for å sikre lang levetid og enkelt vedlikehold.
  • Tre meter høye vindu går fra gulv til tak og sikrer gode lysforhold.
  • Inneklima var et viktig punkt tidlig i prosjekteringen, derfor er det installert CO2 måler på alle kontor og møterom som sikrer god luftkvalitet.
  • Tepper av resirkulert fiskegarn
  • Fokus på kildesortering og avfall. Forvalter er ISO-sertifisert

Ønsker å sette “lille Bodø” på kartet

Coucheron er opptatt av bedrifter som profilerer seg på bærekraft også må levere på dette når man kommer ut til distriktskontorene sine. For Hundholmen Byutvikling handler bærekraftsambisjonene mye om å sette seg på kartet ved å bevise at “lille Bodø” langt oppe i nord får det til.

– Vi har vært på studieturer i Europa og bruker å si at folk er folk. Du har de samme behovene i Berlin eller Amsterdam, som her. Hvorfor skal vi være små? Du er ikke større enn du gjør deg selv og vi skal levere på et internasjonalt nivå. Det handler om anseelse og stolthet, men også det at vi som byutviklere tar et bærekraftsansvar. Når vi bygger for 200 år, så må vi faktisk bry oss. Derfor legger vi litt ekstra i arkitektur og bærekraft, understreker Coucheron.

Om prosjektet