Laster Arrangementer

Årsmøte – fysisk deltakelse - Fullført.

Hvem kan delta: Medlemmer i Grønn Byggallianse
Velg om du deltar fysisk eller digitalt: Kommer du fysisk, bruk skjemaet til høyre. Vil du delta digitalt, klikk på knappen over.
Tid og sted: Torsdag 20. april, kl. 13:30-17:00, på Rebel, auditorium 001, Universitetsgata 2, Oslo.
Saksdokumenter: Du finner dem her.

Mange ønsker å være del av vår grønne faghub, både for å påvirke og følge med på de raske grønne endringene som skjer. På årsmøtet kan medlemmer påvirke Grønn Byggallianse, og bli oppdatert både på nye rammebetingelser, manualutvikling og nytt om organisasjonen. Det er også en fin mulighet for å mingle med andre medlemmer.

Etter det formelle årsmøtet kan du få med deg innlegget “Verdien av bygg i det grønne skiftet” av Karen Cecilie Thunes, senioranalytiker og partner i Newsec AS. Hun gir oss et innblikk i hva som påvirker verdien av bygg for utviklere og utleiere, og hvilke vurderinger finansinstitusjonene gjør.

Program

13:30–14:00: Ankomst og mingling.

14:00–15:00: Formelt årsmøte
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av årsrapport 2022
5. Godkjenning av årsregnskap for 2022 samt revisjonsberetning
6. Orientering om medlemsundersøkelse 2023
7. Orientering om handlingsplan 2023 bygg
8. Godkjenning av handlingsplan 2023 bygg
9. Orientering om utviklingsprosjekt 2023-2025 «Økt bærekraft i anleggssektoren»
10. Orientering om handlingsplan 2023 anlegg
11. Godkjenning av handlingsplan 2023 anlegg
12. Godkjenning av budsjett 2023 bygg og anlegg
13. Fastsettelse av kontingent for 2024
14. Valg av kontrollkomité
15. Valg av styre og valgkomite
16. Valg av revisor
17. Innkomne forslag. Forslag til saker for diskusjon sendes til post@byggalliansen.no innen 22. mars

Etter årsmøtet:
Innlegg: “Bygg og anlegg som løsning og ikke utfordring på klima- og miljøutfordringene”, ved daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

Innlegg: “Verdien av bygg i det grønne skiftet”, ved Karen Cecilie Thunes, senioranalytiker og partner i Newsec AS.

Etter innleggene blir det mulighet for mingling, med servering.

Dato & tid

Rebel, auditorium 001
20. april 13:30 – 17:00

Praktisk informasjon

Årsmøtet er kun for medlemmer i Grønn Byggallianse.

Saksdokumenter sendes medlemmer ved adm.dir. og hovedkontakt senest 14 dager før møtet, i år 29. mars.
Du finner også saksdokumentene her.

Møtet avholdes fysisk og digitalt. Digitalt påmeldte mottar påloggingsinformasjon på e-post.

Medlemmer kan stille med flere representanter i årsmøtet, men kun én person kan stemme per organisasjon, og det må avtales internt på forhånd hvem som stemmer på vegne av medlemmet.

Hvert medlem har stemmevekt basert på årskontingent, og ikke antall deltakere på møtet. Oversikt over hver enkelts stemmevekt blir klargjort i saksdokumentene.

Se vedtektene for mer informasjon.

Steder
Rebel, auditorium 001 – . Universitetsgata 2, Oslo