Laster Arrangementer

FULLT: Materialforum online - Fullført.

Målgruppe: Medlemmer av Grønn Byggallianse eller Byggevareindustrien.
Delta digitalt eller fysisk: For digital påmelding, bruk skjemaet til høyre. For å bli med fysisk, meld deg på via knappen over.

Tema: Helse og inneklima for ombruksvarer: Veien fra forskrift til BREEAM-Sertifisert prosjekt

Byggene vi bygger bør bidra til å holde oss friske, og ikke gjøre oss syke eller forårsake skadelige utslipp til miljøet.

Vi må også redusere klimagassutslipp og forbruk av materialressurser gjennom ombruk. Hvordan sikrer vi at nye og ombrukte byggevarer ikke inneholder farlige stoffer eller gir skadelig avgassing til inneklimaet?
På Materialforum 7. november forsøker vi å vise veien fra forskrift til BREEAM-NOR-sertifisert prosjekt:

 • Hvilke krav stiller TEK17 til dokumentasjon for nye og ombrukte byggevarer?
 • Hvordan kan du få poeng for å dokumentere gode og helsefremmende produktvalg i BREEAM-NOR?
 • Hva må du teste, og hvordan kan det gjennomføres i praksis?
 • Hvordan kan bransjen jobbe sammen for å redusere merarbeid med at dokumentasjon må legges inn i flere steder?

  Arrangementet strømmes, men avsluttes med en samtale for de som møter fysisk, der du kan få svar på det du lurer på, og dele erfaringer med dokumentasjon i prosjekt.

  Program:
  09:00 Velkommen og nytt fra Grønn Byggallianse v/ Mie Fuglseth, Grønn Byggallianse
  09:10 Dokumentasjon for ombruksvarer – hva kreves for å få poeng i BREEAM-NOR? v/Marta Eggertsen, Grønn Byggallianse
  09:30 Hvilken dokumentasjon krever TEK for ombruksvarer? v/Ingunn Marton, Direktoratet for Byggkvalitet
  09:50 Hvordan kan testing gjennomføres på byggeplass? v/Tim Dickinson & Janne Norup, Eurofins
  10:10 Nye krav til dokumentasjon for bygningsprodukter – hvordan kan det løses? v/Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
  10:25 Hvilke erfaringer har vi gjort oss med ombruk i praksis? v/Myrna Becker, Sane interiørarkitekter
  10:45 Vi takker av det digitale publikummet.

  Om materialforum

  Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

  Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

 • Dato & tid

  7. november 09:00 – 10:45

  Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

  Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

  Steder
  – . Teams