Laster Arrangementer

Materialforum – online deltakelse - Fullført.

Hvem kan delta: Medlemmer i Grønn Byggallianse eller Byggevareindustrien
Velg om du deltar fysisk eller digitalt: Vi oppfordrer deg som er i Oslo-området til å delta fysisk, for å møte andre og delta i diskusjonen om NS 3720! Kommer du fysisk, klikk på knappen over. Vil du delta digitalt, bruk skjemaet til høyre.
Tid: Tirsdag 18. april, kl. 09:00-10:10. Du får tilsendt lenke et par dager på forhånd. NB: Digitale deltakere følger kun foredragene i starten av forumet. Man må møte fysisk for å delta i diskusjonen fra 10:20-11:30.
Påmeldingsfrist: 17. april kl. 9:00

Temaet er: “Lavt klimagassutslipp – på kort eller lang sikt?”

Vi ønsker både å bygge for fremtidig ombruk og fleksibilitet, og å optimalisere for lavest mulige klimagassutslipp. Er det motsetninger mellom disse hensynene, eller er det vinn-vinn både i det langsiktige og kortsiktige perspektivet? For å belyse dette, har vi fått dyktige og engasjerte foredragsholdere fra Skanska, SirkTre og Gjenbrukbar, som jobber med disse problemstillingene.

NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger gir rammeverket for hvordan vi beregner klimafotavtrykk fra byggeprosjekter. Standarden begynner å bli moden for revisjon, og i den forbindelse ønsker vi en diskusjon om erfaringer med bruk av standarden, med spesiell vekt på innspill til hvordan standarden kan legge bedre til rette for å belyse klimaeffekten av økt sirkularitet.

Foredragene vil kunne følges digitalt. Diskusjonsdelen er kun åpen for deltakere som møter fysisk.

Agenda:

09:00 Velkommen og nytt fra Grønn Byggallianse v/Mie Fuglseth, Grønn Byggallianse
09:10 SirkBygg – Klimagassberegninger og design for demontering og ombruk v/ Marit Thyholt, Skanska
09:30 SirkTre – Klimagassberegninger og ombruk av trebaserte produkter, hvilke utfordringer og muligheter møter en da? v/Kristine Nore, prosjektleder SirkTre
09:50 Sirkulære bygg: Dilemmaer knyttet til ressursoptimalisering på kort og lang sikt v/ Anne-Sigrid Nordby, Gjenbrukbar AS
10:10 Digitalt forum avsluttes. Det fysiske forumet fortsetter med en diskusjon av NS 3720 til 11:30.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse i samarbeid med Byggevareindustrien.

Dato & tid

18. april 09:00 – 10:10

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
– . Fysisk og online (kun presentasjoner)