Laster Arrangementer

Grønt ekspertforum - Fullført.

Grønt ekspertforum: Porteføljeforvaltning og rapportering

Målgruppe: Miljøansvarlige i virksomheter som er medlem av Grønn Byggallianse i kategorien «Eiendomsselskaper». I utgangspunktet kan én representant fra hver virksomhet stille.

Program:
08:30 Mingling – Kaffe / te
09:00 Velkommen – og nytt fra Grønn Byggallianse
09:10 Porteføljeforvaltning v/ Lars Flåøyen (DEAS) og Rikard Eriksen (CBRE)
09:30 Spørsmål – avklaringer
09:35 Introduksjon til Grønt Podium: Noen leverandører av verktøy for porteføljeforvaltning og rapportering.
Newsec – er ekspert innen eiendom og energiomstilling i Nord-Europa. v/ Camilla Hengebøl, Avdelingsleder ESG
Kvist – tilbyr verktøy for planlegging, gjennomføring og forvaltning av bla. BREEAM-sertifikater v/ Fabian Utigard, CEO og Co-founder
09:50 Spørsmål – avklaringer
09:55 Benstrekk / pause
10:10 Miljørapportering og sammenhengen mellom CSRD og taksonomien v/ Øystein Rosland, Rådgiver KMPG
10:25 Spørsmål – avklaringer
10:30 Gruppearbeid og dialog rundt bordet – porteføljeforvaltning og selskapsrapportering
11:00 Diskusjon i plenum
11:15 Slutt

Denne formiddagen får du mulighet til å ta et lite dypdykk inn i koblingen mellom porteføljeforvaltning og selskapsrapportering. Vi spør: Hvordan sikre en god kobling mellom porteføljeforvaltning for kontinuerlig forbedring med selskapsrapportering i dag? Hva er dine beste tips for porteføljeforvaltning som bidrar til kontinuerlig forbedring?

Vi vil høre fra Tore Rosenvinge Nygaard (DEAS) og Rikard Eriksen (CBRE) om hvordan de jobber med porteføljeforvaltning. DEAS vil også fortelle om hvordan dataen de innhenter gjennom den daglige drift og forvaltingen av porteføljen både er et styringsverktøy og i sin tur (kan) reflekteres i selskapsrapporteringen.

Vi har flere medlemmer som tilbyr digitale verktøy for porteføljeforvaltning og sertifisering. På grønt ekspertforum vil du høre fra Newsec og Kvist Solutions i en miniutgave av Grønt podium.

Det er som kjent mye nytt som skjer innen krav til bærekraftrapportering. Grønn Byggallianse samarbeider derfor med KPMG for å oppdatere vår veileder om miljørapportering for eiendomssektoren. Øystein Rosland fra KPMG vil fortelle om hva som er forventet å komme med gjennomføring av direktivet om bærekraftrapportering (CSRD), og sammenhengen med EUs taksonomi.

Forumsmøtet blir avholdt fysisk, men for at flest mulig skal få anledning til å motta oppdateringer har vi åpnet for digital deltagelse på første del av møtet. Det er viktig for oss å høre om medlemmenes erfaringer. Hensikten med forumsmøtene er også at dere kan lære og inspireres av hverandre. Vi oppfordrer derfor til fysisk deltagelse.

Dato & tid

Oslo
16. november 08:30 – 11:15

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Dersom arrangementet er fullt, kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

Steder
Oslo – Apotekergt. 10. Spaces