Webinar: Lansering av BREEAM-NOR v6.0

Se webinar fra lanseringen av BREEAM-NOR v6.0 under.

7. april 2022 avholdt Grønn Byggallianse den offisielle lanseringen for ny manual for sertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR.

Velkommen

v/Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

BRE – why BREEAM and why BREEAM-NOR?

v/Shamir Ghumra, BREEAM Director, BRE Global

BREEAM-NOR v6.0 -Et viktig verktøy for det grønne skiftet

v/Viel Sørensen, sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse

Erfaringer fra pilotprosjekt for BREEAM-NOR v/6.0 Dronningensgt13

v/Emelie Tornberg fra Selvaag, Lena Bresky fra Bundebygg og Magnus Skallerud fra Selvaag Eiendom

Perspektiver på BREEAM-NOR fra verdikjeden

v/Magnus Røed fra DNB, Randi Lekanger fra Skanska og Unn Hofstad fra Storebrand ledet av Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse