Webinar: Bruk av CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter – ny veileder

22. juni 2022 holdt Grønn Byggallianse et webinar om bruk av CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter.

I samarbeid med blant annet SINTEF Grønn anleggsektor, Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier, har Grønn Byggallianse jobbet siden 2020 med næringen for å innhente kunnskap og forstå hvordan CEEQUAL kan være et nyttig verktøy for å jobbe mer helhetlig med miljø og bærekraft.

Nå har vi satt sammen arbeidet i en veileder som ble lansert på webinaret du kan se under.

Program:

Kan CEEQUAL bidra til å fokusere på bærekraft i infrastrukturprosjekter fremover? Tre nøkkelaktører innen infrastrukturprosjekter i Norge forteller om sin satsing på bærekraft og CEEQUAL som verktøy for å realisere sine strategier

00:00: Innledning v/Prosjektleder Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

09:02 Bane NOR v/Rådgiver miljøledelse, Astrid Liv Busengdal

15:00 Nye Veier v/Seniorrådgiver ytre miljø, Mikkel Hedegaard

26:45 Statens Vegvesen v/ Senioringeniør Stina Kiil

40:20 Presentasjon av veileder for bruk av CEEQUAL i Norge v/ seniorrådgiver samferdsel, Martin Schreck Norconsult

01:05:20 Fra ord til handling – erfaringer med CEEQUAL v/ Fagansvarlig miljø i Anlegg Tollef Eliassen , Veidekke