Passiv klimatisering

Se opptak fra frokostmøtet om passiv klimatisering, fra serien Slik kan det gjøres – eksempler fra forbildeprosjekter.

Første frokostmøte i en serie på fire i samarbeid med FutureBuilt.

Hvorfor passiv klimatisering?
v/ Terje Løvold, Avantor

Naturligvis! Prosjekter og konsepter
Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk

Forenkling av tekniske systemer i bygg – for byggherrer
Arne Førland Larsen, Grønn Byggallianse/Ingeniørhøyskolen Aarhus Universitetet

Spørsmål og diskusjon
Moderator Stein Stoknes, FutureBuilt