Ny bruk av betong

Se opptak fra frokostmøte 08.11.17 om ny bruk av betong.

Å bygge med betong er en forutsetning for et moderne og bærekraftig samfunn og den nye betongen har andre og sterkt forbedrede bærekraftsegenskaper. De nye betongbyggene skal blant annet være klimanøytrale, klimarobuste og økonomisk lønnsomme. På dette frokostmøtet ser vi på mulighetene for hvordan den nye betongen kan brukes.

Introduksjon av Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Jan Eldegard Hjelle fra Byggutengrenser tar oss med inn i målet med “BETONGløftet” og hvilke løsninger som skal tas i bruk i nye prosjekter

Betong tilpasset prosjekter med absolutte miljømål: Sverre Smeplass fra Skanska presenterer Powerhouse Brattørkaia og Gullhaug Torg

Rune Egeland fra Multiblokk viser prosjekter og løsninger for å redusere overvannsproblemer i urbane uteområder

Kjell Skjeggerud fra HeidelbergCement forteller hvordan de sammen med byggebransjen jobber fram den klimanøytrale betongen

John-Erik Reisersen fra Betongelementforeningen viser eksempler på gjenbruk av bygningsdeler, og klargjør premissene som gir betongelementprodusenter mulighet til å velge de beste løsningene