Introduksjon til BREEAM-NOR v6.0

Leder for BREEAM, Viel Sørensen, gir deg en innføring i BREEAM-NOR v6.0 og de viktigste endringene.

Temaer: