Det grønne skiftet på Oslos tak

Her finner du opptak fra konferansen Det grønne skiftet på Oslos tak.

Oslo har 14 millioner m2 med flatt takareale. I Bymiljøetatens høringsutkast «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» beskrives en visjon for byens såkalte femte fasade: “Oslo er en levende, vakker og smart by hvor grønne tak og fasader gir et vesentlig bidrag til å løse urbane utfordringer, ivaretar naturmangfold og skaper nye spennende møteplasser”.

På konferansen delte vi løsninger og erfaringer for å raskt skalere opp volumet på grønne tak i Oslo. Konferansen hadde et særlig fokus på transformasjon av takflater på eksisterende bygg.

Konferansen var et samarbeid mellom Grønn Byggallianse, Nabolagshager og Norsk institutt for natuforskning.

Presentasjoner og foredrag

Velkommen

ved Helene Gallis, Nabolagshager

Hvordan bidrar grønne tak til Oslos grønne skifte?

ved Harald A. Nissen (MDG)

Mulighetene for et “grønt takskifte” på eksisterende bygningsmasse i Oslo

ved Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Experiences with green roof transformation on existing roofs from other cities worldwide

by Eleanor Chapman, ICLEI (Local Governments for Sustainability) (DE)

Business case for green roof transformation

by Kelai Diebel, Makers of Sustainable Spaces (MOSS) (NL)

Hvordan få til grønne tak, og hva får eierne igjen?

av Rune Skeie, Asplan Viak, Vega Scene

The importance of designing social spaces for green roof sustainability

av Helene Gallis, Nabolagshager

Ecosystem services – where is the potential of green roofs in Oslo?

by David N. Barton and Zander Venter, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Plenumssamtale – spørsmål og svar fra presentasjonene i andre sesjon

Paneldiskusjon – muligheter og løsninger for eksisterende tak , Oslos 5. fasade

Moderator: Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Oppsummering

ved Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse