Byøkologi og klimatilpasning

Her finner du presentasjonene fra frokostmøtet «Byøkologi og klimatilpasning» 4. februar 2020.

Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den?

På frokostmøtet delte forskere, forvaltning, rådgivere og byggherrer status, verktøy, bygde erfaringer og gode eksempler både fra København og fra FutureBuilt-prosjekter. Frokostmøtet ble arrangert i samarbeid med FutureBuilt og Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Presentasjoner

Velkommen 

Birgit Rusten, FutureBuilt

Økologisk byutvikling. Hvordan planlegge fremtidens landskap?

Rune Skeie, Asplan Viak

Biologisk mangfold i Oslo – status, kartlegging og tilak

Kjell Isaksen, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Blågrønn kraft i tett by

Tharan Fergus, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Ta takflatene i bruk! Case: Reinventing cities, Stovner

Vetle Isdal Bringsjord, INEO

Skt. Kjelds Plads – Klimakvarterets blågrønne hjerte

Louise Fiil Hansen, SLA Oslo

Klimahuset: Overvann – bevaring av trær – naturens prosesser

Anne Truelsen Schultz, ATSITE