Frokostmøte (digitalt) med FutureBuilt: Sirkulære Fornebu

Her kan du se opptak fra frokostwebinaret om sirkulære Fornebu fra februar 2021.

 

Tirsdag 9. februar var det webinar om sirkulære løsninger i bygg og i nabolag. Det ble fortalt om flere prosjekter med adresse Fornebu og om hvordan en forhenværende flyplass kan bli et fremtidig utstillingsvindu for sirkulær byutvikling.

 

Webinaret ble arrangert i samarbeid med FutureBuilt, Bærum kommuneSmart City BærumBærum næringsåd, Enova og FME ZEN.

Introduksjon

Stein Stoknes, faglig leder FutureBuilt

Nullutslipp på Fornebu – med sirkulære løsninger

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum

Politikk for en sirkulær byggenæring

Heidi Nakken, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Politikersamtale med Krog og Nakken

Tre modige utbyggere – og tre sirkulære FutureBuiltpiloter

Kristian Augusts gate 23

Line Karlsen, energi- og miljørådgiver, Höegh Eiendom

Kristian Augusts gate 13

Håvard Haugen Espelid, senior prosjektleder, Entra ASA

Sirkulært Powerhouse – fra Kjørbo til Frederik Selmers vei

Marit Kindem Thyholt, sjefsrådgiver, PhD, Skanska Norge AS

Samtale med Höegh Eiendom og Entra ASA

Kompetanse og infrastruktur for en sirkulær byggenæring

Rehub- gjør ombruk mulig

Sunniva Baarnes, leder av Rehub og miljørådgiver Rambøll

Loopfront- resirkulering og ombruk gjort enkelt

Michael Anthony Curtis, daglig leder, Loopfront

Sirkulær ressursforvaltning

Martin S. Eid, partner og ombruksrådgiver bygg, Resirqel AS

Samtale med Rehub, Loopfront og Resirqel

Ombruk i byutvikling- Hvor skal vi starte?

Sirkulære strategier på Lilleaker

Øyvind Arntsen, direktør for prosjektutvikling, Mustad Eiendom AS

FutureBuilts kriterier for sirkulære nabolag- Konkretisert

Per F. Jørgensen, spesialrådgiver energi og miljø, Vill Energi AS

Samtale med Mustad Eiendom AS og Vill Energi AS

Sirkulære Fornebu- Hva skjer?

Ombrukskartlegging på Flytårnet

Camilla Torp, konstituert avdelingsleder Fagressurser, fagansvarlig Energi, klima og miljø, Bærum kommune Eiendom

Nansenløkka- sirkulært laboratorium?

Camilla Molden, Dyrvik arkitekter på vegne av arkitektteamet: Dyrvik arkitekter, Transpborder studio og SLA

Okesenøya senter – å bygge for demontering

Nils Nilsen, miljørådgiver, Veidekke

Samtale med Torp, Molden og Nilsen