Dagslys – kvalitetsprinsipp 2

Se opptak fra frokostmøte 02.04.2019 om gode dagslysforhold i bygg.

Dagslysets effekt på vår helse, trivsel og læring har de siste årene blitt godt dokumentert. Lysforhold i bygg handler om samspillet mellom dagslys og kunstig belysning. Utsyn er muligheten til å se utover fra en bygning eller lukket område. Forskning viser at manglende tilgang på dagslys skader helsa, og at utsyn mot natur og grøntarealer er bra for oss.

Du vil få se hvordan det har vært lagt til rette for gode dagslysforhold gjennom et blikk på to FutureBuilt-prosjekter. Du får blant annet høre om passivhusskolen på Rykkinn som har gode dagslysforhold i alle rom, og Deichman Bjørvika som bygges med passivhusnivå og fremtidsrettede løsninger. Vi spør, hva er bestillers rolle i å sikre gode dagslysforhold?

Innledning

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Helseeffekten av gode lysforhold

Tor Erik Danielsen, Arbeidstilsynet

Hvordan dokumentere faktiske dagslysforhold?

Line R. Karlsen, Erichsen & Horgen

Rykkinn Skole – Passivhus med ekstra gode dagslysforhold

Hilde Rustad, Bærum Kommune Eiendom

Deichmanske bibliotek Bjørvika. Passivhus, fremtidsrettede klimavennlige løsninger og mye naturlig lys

Vibeke Johnsen, Kultur og Idrettsbygg, Oslo Kommune

Samtale på scenen/Spørsmål fra salen