Erfaringer med sirkulære bygg

FutureBuilt lanserte i januar 2019 kriterier for sirkulære bygg. Disse blir nå testet ut i flere sirkulære FutureBuilt-prosjekter. Kriteriene er utviklet i samarbeid med Asplan Viak og SINTEF Community, med støtte fra Miljødirektoratet.

På frokostmøtet tok vi for oss erfaringer og løsninger fra de første pilotbyggene, og om sirkulære case og initiativer fra utbyggere, entreprenører og nye aktører. Grønn Byggallianse fortalte om vår kommende veileder Tenk deg om før du river, og deltakerne fikk en introduksjon til siste nytt om sirkulære bygg fra forskningssfronten. Norges mest ambisiøse ombruksbygg – Kristian Augusts gate 13 i Oslo ble også presentert.

Presentasjoner

Velkommen

Stein Stoknes, FutureBuilt

FutureBuilt-kriterier for sirkulære bygg – bakgrunn for og erfaringer med bruk av kriteriene

Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

KA13 – Norges mest ambisiøse ombruksbygg og FutureBuilt-pilot for sirkulære bygg. Erfaringer, marked og valgte løsninger

  • Håvar Haugen Espelid, Entra
  • Catriona Shine, MAD arkitekter
  • Mats M. Pettersen, Øst-Riv
  • Randi Lunke, Insenti

Enova støtter sirkulær ressursbruk i bygg

Jan Peter Amundal, Enova

Nye sirkulære case og initiativer

  • Jon Martin Kolnes og Monica Bellika Esaiassen, MAD
  • Peter Hoiliman Kermit, Contiga
  • Camilla Molden, Dyrvik arkitekter

Hva skjer på forskningsfronten?

SINTEF Community, FME ZEN

Tenk deg om før du river – fra rehabilitering til sirkulære bygg

Anne Solgaard, Grønn Byggallianse