Design for demontering og ombruk

Her finner du presentasjoner og opptak av foredragene fra frokostmøtet om design for demontering og ombruk.

Frokostmøtet var et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og FutureBuilt.

Fleksibilitet og endringskapasitet er to kvaliteter som står høyt i kurs både for byggherrer og leietakere. Med gryende interesse for sirkulære bygg, er også endringsevne for å sikre optimalisering av bygg og materialer et mål.

Design for demontering og ombruk er en nøkkelstrategi for byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører som ønsker å bevege seg inn i sirkulærøkonomien.

Flere aktører er på ballen, og med laftete hytter har Norge en lang tradisjon for design for demontering i bygg.

Hva er design for demontering i Norge anno 2019? Hva er det som gjør dette til en interessant strategi for sirkulære bygg? Og hvordan legge til rette for design for demontering i praksis?

Velkommen

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Design for demontering og ombruk

Anne Sigrid Norby, Asplan Viak

FutureBuilt-prosjektet Oksenøya Grendesenter

Gisle Jacobsen, Veidekke

Bestillingen av FutureBuilt-prosjektet Nye Russeløkka skole

Bodil Motzke, Undervisningsbygg

Entreprenørens løsning for å bygge Nye Russeløkka skole

Karl Christian Martinsen, Veidekke

Samtale på scenen/spørsmål fra salen