Webinar om grønn finans

En revolusjon er på gang innen grønn finansering. Banker anser nå brune bygg som for stor risiko å investere i, og følger opp med å etterspørre tydelige bærekraftambisjoner for eiendom.

På Grønn Byggallianses årsmøte 20. april 2021 gav Olav T. Løvstad fra DNB og Agathe Schjetlein fra Finans Norge  oss viktige finansnyheter som vil ha store konsekvenser for alle våre medlemmer framover.

Her kan du se opptak av presentasjonene.

Hvordan vil DNB følge opp sine bærekraftambisjoner for eiendom?

V/ Olav T. Løvstad.

EUs taksonomi og grønn eiendom

V/ Agathe Schjetlein