Digital byggeplassbefaring med FutureBuilt til Okenøya senter

Bli med på digital byggeplassbefaring til Fornebu! Oksenøya barnehage, Oksenøya skole og Oksenøya bo- og behandlingssenter er i ferd med å ta form Bli med på digital befaring!

Den digitale befaringen ble arrangert 20. oktober 2021 kl 11.30-12.30.

Oksenøya senter er det første og største prosjektet i Bærum der formålsbygg for unge og eldre samles på samme tomt. I tillegg er Oksenøya et av Bærum kommunes mest ambisiøse klimaprosjekt noensinne. Prosjektet har fått den høyeste miljøsertifiseringen for prosjekteringsfasen i Norge: BREEAM-NOR Outstanding. Fra før er det kun ett prosjekt i Norge som har oppnådd dette i henhold til 2016-manualen.

Store deler av barnehagen, skolen og sykehjemmet bygges i treverk, og det er også brukt ekstrem lavkarbonbetong. Byggene er prosjektert i enerigiklasse A og nær-nullenergibygg (nZEB). Det plasseres solceller på over 2500 kvadratmeter av takene. Sjøvarmepumper står for fjernvarme- og kjøling, og grønne tak skal bidra til overvannshåndteringen. Byggeplassen er hovedsaklig fossilfri.

Arkitekter er arkitektgruppen Lille Frøen as og Arkitema Architects as. Veidekke er valgt som totalentreprenør og BREEAM AP.
Arrangementet er i samarbeid mellom FutureBuilt og Grønn Byggallianse.