DEL&LÆR: Verktøy for klimavennlig områdeutvikling

Hvordan planlegge for gode nabolag som også bidrar til reduserte klimagassutslipp? Og hva har størst påvirkning på klimagassutslippene når det kommer til områdeutvikling? FutureBuilt ZERO-O er et rykende ferskt kriteriesett for områdeprosjekter som tar for seg nettopp disse spørsmålene. 20. april 2023 inviterte FutureBuilt og Grønn Byggallianse til frokostmøte med klimavennlig byutvikling på programmet.