DEiG-lig lunsj (webinar) -om global sosial bærekraft

Se lunsjwebinaret om global sosial bærekraft under.

Grønn Byggallianse arrangerte i samarbeid med HAV Eiendom et lunsjwebinar 26. mai 2021 om global sosial bærekraft.

 

Innledere og starttidspunkt for presentasjon i opptaket:

00:00: Beate Ekeløv Slydal; Amnesty International

12:04: Kristel Tonstad; Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

19:50: Monica Sander;  Beer Sten

34:50: Marie I Winsvold, HAV Eiendom