Bærekraft som strategi: Grønn Byggallianse 2002-2022: Jubileumskonferansen

25. oktober inviterte Grønn Byggallianse til Bærekraft som strategi: Grønn Byggallianse 2002-2022: Jubileumskonferanse. Se opptak av konferansen under, eller klikk deg gjennom programmet med linkene under videoen.

Sesjon 1: 20 år med bærekraft i bygge- og eiendomssektoren: hvor står vi og hvor går vi?
(Klikk på linkene for å gå direkte til den aktuelle delen.)

00:00 Musikalsk innslag

03:27 Tonje Frydenlund, Direktør for forretningsutvikling Norden, Snøhetta og styreleder, Grønn Byggallianse

06:54 Katharina Th. Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse

14:23 Kjersti Bjørnstad, Statssekretær for kommunal- og distriktsministeren, Kommunal- og distriktsdepartementet

30:00 Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis, BI

47:45 Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge

59:45 Panelsamtale: Fra ord til handling i 20 år – hva nå?

Ledet av Katharina Th. Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
Deltakere:

  • Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge
  • Harald Nikolaisen, Administrerende direktør i Statsbygg
  • Sonja Horn, Administrerende direktør, Entra ASA
  • Stig Bech, Partner, Wiersholm og styreleder, Norsk Eiendom

Sesjon 2: Verdien av bærekraft – og risikoen ved å eventuelt ikke satse
(Klikk på linkene for å gå direkte til den aktuelle delen.)

00:00 Innledning v/Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse

01:02 Randi Lekanger, Direktør for bærekraft og miljø, Skanska

13:47 Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens Vegvesen

28:40 Magnus Meland Røed, Client Advisor, Seksjon Eiendom & Entreprenør, Corporate Banking, DNB

41:52 Viel Sørensen, Sertifiseringsjef, Grønn Byggallianse

53:28 Panelsamtale: Hva skal til for at vi når 55% kutt i utslipp innen 2030?

Ledet av Anders Nohre-Walldén, Spesialrådgiver bærekraft, Grønn Byggallianse.
Deltakere:

  • Atle Sylvarnes, Daglig leder, Backer Eiendom
  • Mathis Grimstad, Administrerende direktør, Stor Oslo Eiendom
  • Synnøve Sandberg, Administrerende direktør, Skanska CDN Norge
  • Birger Steffensen, Utbyggingsdirektør, Bane Nor

01:14:00 Grønt podium

Sesjon 3: Nye perspektiver = nye verdikjeder?
(Klikk på linkene for å gå direkte til den aktuelle delen.)

00:00 Intro v/Katharina Th. Bramslev, Daglig leder Grønn Byggallianse

01:01 Henrik Syse, Filosof og forsker, Institutt for fredsforskning

23:57 Anne Solgaard, Fagsjef, Grønn Byggallianse

40:30 Lars Erik Lund, Konserndirektør strategi og bærekraft, Veidekke

56:02 Eili Vigestad Berge, Direktør for bærekraft og samfunnskontakt, Mustad eiendom

Sesjon 4: Vi har hatt fremgang i 20 år – men hva må til for å nå målene?
(Klikk på linkene for å gå direkte til den aktuelle delen.)

00:00 Innledning v/Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse

02:53 Kjersti Folvik, Divisjonsdirektør porteføljeutvikling, Oslobygg KF

13:26 Erlend Simonsen, Direktør utvikling og digitalisering, DNB Næringseiendom AS

25:22 Kari Sandberg, Administrerende direktør, Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg

38:54 Roy Frivoll, Daglig leder, Avantor eiendomsforvaltning AS

51:34 Per Mortensen, Administrerende direktør, Linstow AS

01:05:37 Oppsummering av dagen v/Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Temaer: