Registrere BREEAM-NOR-prosjekt

Du er nå i ferd med å starte registrering av et BREEAM-NOR-prosjekt.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Når prosjektet er ferdig registrert og lagret (steg 3), vil du få muligheten til å gjennomgå og eventuelt endre informasjonen som er lagt inn. Når du er fornøyd, kan du klikke Lagre. Du vil motta en bekreftelse på e-post som inneholder alle detaljer du har gitt under registreringen.

Det er revisors ansvar å påse at alle oppgitte prosjektdetaljer (BREEAM-versjon, registreringstype, prosjekttype, byggtype og størrelseskategori) er korrekte ved registrering. Dersom du ønsker gjøre endringer på et prosjekt som er registrert, må du senest innen fem (5) dager gi beskjed på e-post (post@dev.byggalliansen.inbusinessclients.no).

Ca. to uker etter registreringen er fullført vil du motta en faktura for registrering av prosjektet (ihht. til BREEAM-NOR Fee Sheet PL201). Registreringskostnadene er ikke-refunderbare.

Registreringen er på tre sider.

  BREEAM-NOR Revisor ID:
  BREEAM-NOR AP e-postadresse for prosjektet:


  Prosjektets navn:

  Gateadresse:

  Postnummer:

  Sted:

  Fylke:

  Gårdsnummer:

  Bruksnummer:

  Bygningsnummer:

  Antall bygninger:

  Byggtype:

  Revisjonsfase:

  Prosjekttype:

  BREEAM-versjon:

  Innredet/uinnredet bygg:

  Estimert innsendingsdato for prosjekteringsfasesertifisering:

  Estimert innsendingsdato for ferdigstillelsesfase-sertifisering:

  Antall boenheter (gjelder boligbygg):

  Størrelseskategori på prosjekt (BRA):

  Kvadratmeterstørrelse på prosjektet (BRA):

  Skal prosjektets dokumentasjon håndteres konfidensielt?(Dette betyr at prosjektet ikke vil være synlig på Grønn Byggallianses nettside over sertifiserte prosjekter)

  Kan prosjektet brukes som eksempelprosjekt på våre nettsider?

  Annen relevant informasjon:

  Kunde/utvikler:

  Kundes organisasjonsnummer:

  Kontaktperson hos kunde/utvikler:

  E-postadresse til kontaktperson:

  Revisors fakturaadresse (e-post eller EHF):

  Faktura merkes med evt. referanse/ordre/prosjekt-nummer:

  Jeg bekrefter å ha lest og godkjent Grønn Byggallianse sine personvernregler