Grønn driftskonferanse: Bærekraftig drift

 Hvor: Oslo Event Hub             Når: 14. november 2023

Energieffektivisering burde vært opplagt, men det har kommet i skyggen av diskusjoner om behovet for energiproduksjon i mange år. Men da Energikommisjonen la fram sin rapport 1. februar 2023 løftet de fram energisparing i bygg som avgjørende grep for å nå Norges klima og energimål. 

Den minst konfliktfylte løsningen for å tette energigapet er energieffektivisering i bygg, og det er i tillegg mye å hente i lokal energiproduksjon med solceller og varmepumper. Vi og våre medlemmer vet at det fortsatt er et stort uutløst spare- og produksjonspotensial i norske bygg. Nå er tiden for å ta ut potensialet. Energipriser har økt, bankene krever redusert energibruk for å ivareta krav i EU-taksonomien, koblingen mellom klima og energibruk er tydeligere.  

14. november møtes vi på Oslo Event Hub der alt dette er tema.

Programmet  gir en dyptgående forståelse av BREEAM In-Use og bærekraftig eiendomsforvaltning. Vi starter med en velkomst og forklaring av BREEAM In-Use, før vi utforsker taksonomien i drift og forvaltning og viser hvordan dette kan være et strategisk bærekraftverktøy. Et fascinerende case-studie fra Grev Wedels plass 9 deles, etterfulgt av et glimt inn i eiendomsteknologiens fremtid med PropTech-Dugnad 2023. Vi ser også på fjorårets vinner av Årets grønne driftsteam, Pirsenteret, og hører fra olje- og energiminister Terje Aasland om energieffektivitet og resultater fra Fang energityven. Vi avslutter dagen med å introdusere de nominerte til Årets grønne driftsteam og kunngjør vinneren, sammen med juryens begrunnelse.

Håper vi ser deg der!

Program

08:00 – 08:30 Frokost og mingling

Velkommen og åpningsinnlegg om BREEAM In-Use Grønn Byggallianse v/ Katharina Bramslev

Taksonomi i drift og forvaltningsfasen Newsec v/ Silje Rodahl

Hvordan bruke BREEAM In-Use som et bærekraftig og strategisk verktøy? DNB Næringseiendom v/ Erlend Kaland Simonsen

09:00 – 09:15 Pause

Case og rapport fra Grev Wedels plass 9 Storebrand Eiendom v/ Henrik Tolfsby og Evotek v/ Lara Hammer

PropTech-Dugnad 2023 på Norsk Maritimt Museum Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/ Ragni Haaketsad og Atle Husabø

Innlegg fra fjorårets vinner av Årets grønne driftsteam – Team Pirsenteret E.C. Dahls Eiendom v/ Frank Halvorsen og Anette Vinje

10:35 – 10:50 Pause

Betydningen av å energieffektivisere v/ Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet

Resultater fra Fang energityven v/Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Annonsering av Årets grønne driftsteam v/Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet

12:00-12:30: Lunsj

12:30-13:30: Befaring på Grev Wedels plass 9 (egen påmelding)

13:30: Slutt

Streaming