Tips 9: Har du tenkt på at du kan transformere og åpne en gammel lukket fasade?

Tips 9: Har du tenkt på at du kan transformere og åpne en gammel lukket fasade?

Ønske om å fornye fasaden og gi et bygg et tidsriktig uttrykk, gjør at mange river og bygger nytt. Men du trenger ikke å rive hele bygget for å endre byggets uttrykk.

Nydalsveien 28, Avantor

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Nydalsveien 28, Avantor

Avantor transformerte Nydalsveien 28 til et effektivt og moderne kontorbygg med fokus på inneklima, energi og miljø, samtidig som de har tatt vare på endel av det opprinnelige bygget. Bygget ble opprinnelig bygget i 1941 som hovedkontor for Christiania Spigerverk.

Det er opp gjennom årene blitt om- og påbygget en rekke ganger, men det var fortsatt et lukket og innadvendt bygg. De valgte derfor å skjære ut en ganske stor del av førsteetasjen, og gjorde den transparent, slik at man fortsatt får en god kontakt med byrommet på utsiden.

Bygget ligger sentralt plassert i Nydalen, og består i dag av 24 000 kvm kontor og opplevelsessenter. Miljøambisjon for bygget ble grundig vurdert før oppstart av prosjektering. Det ble blant annet vurdert om det var miljømessig riktig å rive og kaste alt av vinduer og fasader med betydelig gjenværende levetid for å oppnå topp sertifisering og merking. Avgjørelsen ble å beholde en del vinduer og fasader fra slutten av 90-tallet.

Foto: Frank Holtschlag, Nyebilder

Torgbygget i Nydalen, Avantor

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Torgbygget i Nydalen, Avantor

Torgbygget ligger langs bredden av Akerselva i Nydalen i Oslo. Prosjektet hadde stø fokus på bærekraftig design og har oppnådd BREEAM-NOR Very Good-sertifikat. Bygget sto opprinnelig ferdig i 2003 og ble oppgradert og utvidet i 2015-16. Det inneholder kontorer i de øverste etasjene og handelsarealer i de nederste, og ligger over en av inngangene til T-banen. Bygget ble pusset opp med en ny fasade og innvendig finish, samt forbedringer av inngangen til T-banestasjonen.

Selv om Torgbygget var relativt nytt, var det utdatert i utforming og funksjon. Det sto ikke i forhold til hva en moderne bydel bør tilby sine beboere, studenter, arbeidstakere og leietakere. Bygget var lukket og innadvendt. Målet var å gjøre Torgbygget til et tidsriktig, funksjonelt og publikumsvennlig bygg. Bortsett fra fasaden mot hotellet i vest, er alle fasadene oppgradert med et nytt fasadesystem. I nord ble det montert inn stålinnlegg og lagt inn nye elementer. Den inntrukne femte etasjen ble utvidet til vegglivet.

Den nye fasaden har en komplisert form med flere karakteristiske kontorkasser plassert ut mot Akerselva i vest. Prosjekteringen måtte også løse utfordringene med kuldebroer. Men utvidelsen, inkludert noen kvadratmeter i mellombygget, ga de tilleggsarealene og den nye utformingen som eierne ønsket. På- og ombyggingen ga mellom 1000 og 1500 nye kvadratmeterne. Vel halvparten av de cirka 8000 kvadratmeterne er kontorarealer.

Ombyggingen omfattet også vesentlige utomhus arbeider på bakkeplan langs Akerselva, som gir mye bedre tilgjengelighet rundt og til bygget.

Bygg.no.

Foto: Frank Holtschlag, Nyebilder

Se intervju med administrerende direktør i Avantor Øystein Thorup.