Tips 6: Har du tenkt på at du kan utvikle arealeffektive løsninger i eksisterende bygg?

Tips 6: Har du tenkt på at du kan utvikle arealeffektive løsninger i eksisterende bygg?

Mange gamle bygg er lite arealeffektivt innredet, med cellekontorer og mye ubrukt gangareal. Ved å flytte eller rive innvendige vegger og slippe dagslyset til i mørke arealer, kan romplanene endres og arealene brukes mer effektivt.

Ved å rive noen innervegger eller deler av dekker, kan nye arealer få dagslys enten fra vinduer i fasaden eller via overlys.

Lysaker Park, Storebrand

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Lysaker Park, Storebrand

Lysaker Park ble rehabilitert og bygget om til hovedkontor for Storebrand ASA i 2009. Selv 10 år etter transformasjonen fremstår det fortsatt som et signalbygg i hjertet av Lysaker.

Da Storebrand Eiendom skulle rehabilitere Lysaker Park fra det gamle hovedkontoret til Aker Kværner ville de øke dagslysmengden. Link Arkitektur tegnet inn store lyssjakter i både tak og fasade der interiøret var ekstra mørkt. De valgte også en solskjerming med bevegelige glasslameller som gir utsyn selv om deler av lyset stenges av. Lamellene er delvis transparente og slipper inn filtrert dagslys selv om solskjermingen dekker vinduene helt.

En tidligere parkeringskjeller i Lysaker Park fikk ny funksjon som galleri for Storebrand, som eier en betydelig kunstsamling. Galleriet har blitt et attraktivt rom ved at fasaden er åpnet og at rommet har fått store vinduer.
Bygget er en halv kilometer langt. Fem eksisterende kontorbygg har fått en ny langsgående kommunikasjonsstruktur. Dette gir godt med dagslys og arealeffektive og moderne kontorlandskap.

Prosjektteamet så at det var lite å hente på å etterisolere eksisterende vegger, sammenlignet med å gjøre tekniske tiltak. Det ble derfor jobbet bevisst med å få ned kjølebehovet, blant annet med den utvendige solskjermingen. Poenget var å holde varmen ute, og samtidig slippe lys inn og gi utsyn.

På grunn av blant annet støy fra E18, ble oppholdssonen lagt på baksiden av bygget. Her ble parkanlegg rehabilitert med vann og tre terrasser, som danner rolige og friske omgivelser. Miljøvennlighet, gjenbruk og universell tilgjengelighet var sentrale kvaliteter for prosjektet.

Omskrevet fra Link arkitektur og Bygg.no.

Foto: Storebrand