Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere 

Å stille kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere er strakstiltak 18, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Det bør stilles kompetansekrav på miljø på virksomhetsnivå til alle kontraktspartnere. Dette kravet bør stilles til små og store kontraktspartnere, både ved gjennomføring av nybygg- og rehabiliteringsprosjekter og i drift. 

Hvorfor:  

Eiendomsforvaltere og utviklere stiller i økende grad miljøkrav i prosjektene og til drift av eiendommene. Kompetansekrav bør stilles på virksomhetsnivå til alle kontraktspartnere som entreprenører, tekniske rådgivere, næringsmeglere, vaktmestertjenester og så videre. Et slikt krav vil bidra til å heve kompetansen på miljø i en hel leverandørkjede. 

Hvordan: 

Still relevante krav som har til hensikt å stimulere til økt kompetanse og bedre virksomhetsstyring på klimaområdet. 

Veilederen «Still klimakrav til leverandører» kan benyttes fritt av alle virksomheter helt eller delvis, og kan fritt innrettes etter måten virksomheten gjennomfører innkjøpsprosessen. Denne veilederen kan benyttes for å tilfredsstille tiltaket på en god måte.