Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad

Å planlegge for avfallsminimering og høy sorteringsgrad er strakstiltak nummer 13 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

For nybygg- og rehabiliteringsprosjekter er det satt mål for maksimale avfallsmengder per kvm i byggefasen og sorteringsgrad er minimum 85 % etter vekt. Gå i dialog med bruker og sørg for å ha et godt system for å redusere avfallsmengder i drift og for å øke sorteringsgrad.