Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B

At nybygg skal oppnå energikarakter A eller B er strakstiltak 14, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket gjelder for nybygg. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi.

Hvorfor?

40 % av all energibruk går til drift av bygg. Energieffektivisering av bygg bidrar til å frigjøre elektrisitet til andre formål og er med på å redusere Norges samlede klimagassutslipp. Målpakke 1 «Begrense klimaendringer» i EUs taksonomi for bærekraftig finans, viser til hovedkrav om å ha energieffektive bygg <10% NZEB. Nybygg med energikarakter A eller B (som er bedre enn teknisk forskrift som typisk ligger på energikarakter C), er energieffektive nybygg som vil være attraktive hos både leietakere og investorer.

Hvordan?

Utred energikonsepter i tidligfase og prioriter tiltak som gir høy energistandard og lave klimagassutslipp. Tiltak kan for eksempel være fornybare energiløsninger på tomten og passiv energidesign.

Lær mer:

Energimerkeordningen