Lag bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere  

Å lage bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere er strakstiltak nummer ti for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

Effekten av bærekraftstiltakene i byggefasen av et bygg kan nulles ut dersom byggene ikke brukes på tiltenkt måte. Det å lage en bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere vil legge til rette for optimal drift og bruk. Det vil bidra til god ressursutnyttelse, lav energibruk og godt inneklima i bruksfasen. 

Hvordan?

  1. Før overlevering utarbeides det to brukerveiledninger for bygningen. Bruk gjerne fremgangsmåte i BREEAM-NOR v6.0 Man 04 (side 55) for følgende brukergrupper: 
    • en ikke-teknisk brukerveilederfor bygningens brukere. 
    • en teknisk brukerveileder for bygningens driftspersonell.