Lag bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere  

Å lage bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere er strakstiltak nummer ti for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

Lag bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å legge til rette for optimal drift og bruk. Det bidrar til god ressursutnyttelse, lav energibruk og godt inneklima i bruksfasen 

Hvordan? 

  • Bruksanvisning bør være en lettfattelig, ikke teknisk tekst. Det skal være et tillegg til FDV-dokumentasjon for teknisk personell. 
  • Bruksanvisningen kan lages som en app og som en brosjyre. 
  • Den kan inneholde tips om bruk av ventilasjons- og varmesystem, vinduslufting, renhold av overflater, avfallssortering etc