Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene

Å installere delmålere for å få oversikt over de største energipostene er strakstiltak nr. 8 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Installer tilstrekkelig antall separate delmålere tilkoblet et energioppfølgingssystem (EOS). Strakstiltaket gjelder både for nybygg- og rehabiliteringsprosjekter og eksisterende bygg i drift.

Hvorfor?

Hvis man ikke vet hvor mye energi de ulike delene av bygget og tekniske anleggene bruker, er det vanskelig å drifte optimalt og igangsette de riktige energieffektiviseringstiltakene. Ved å installere delmålere (seriemålere) får man ikke bare bedre kontroll på energibruken, men også viktige tilbakemeldinger på driftssituasjonen til de tekniske anleggene som bidrar til å forlenge levetiden og unngå havari. Delmåling gir også nødvendig grunnlag for å kunne planlegge en riktig energioppgradering av bygningen eller porteføljen. Slik vil installasjon av delmålere også bidra til å komme i mål med strakstiltak 4. 

Hvordan?

Det bør installeres nok målere til å få en god oversikt, men ikke så mange at det gir vedlikeholdsutfordringer. Det er viktig at du som byggeier/ansvarlig bestiller antall og type målere med tanke på hva og hvordan de skal måle. Husk at du får det du spør om!  

Installer tilstrekkelig antall separate delmålere tilkoblet et energioppfølgingssystem (EOS). Vi anbefaler som minimum delmålere for: 

  1. Oppvarming: Ved vannbårne systemer bør det skilles mellom ventilasjons- og romoppvarming.  
  2. Varmtvann der det er en del varmtvannsforbruk  
  3. Kjøling: Elektrisk energi til kjølemaskiner / varmepumper 
  4. Vifter: Elektrisk energi til ventilasjonsanlegg.  
  5. Elektrisk energi til sirkulasjonspumper ved vannbåren oppvarming (større pumper) 
  6. Større utendørsanlegg som lys, el-bil ladning og snøsmelteanlegg.  

Lær mer