Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene

Å installere delmålere for å få oversikt over de største energipostene er strakstiltak nr. 8 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Installer tilstrekkelig antall separate delmålere tilkoblet et energioppfølgingssystem (EOS). Strakstiltaket gjelder både for nybygg- og rehabiliteringsprosjekter og eksisterende bygg i drift.

Hvorfor?

Hvis man ikke vet hvor mye energi de ulike delene av bygget og tekniske anleggene bruker, er det vanskelig å drifte optimalt og igangsette de riktige energieffektiviseringstiltakene. Ved å installere delmålere (seriemålere) får man ikke bare bedre kontroll på energibruken, men også viktige tilbakemeldinger på driftssituasjonen til de tekniske anleggene som bidrar til å forlenge levetiden og unngå havari. Delmåling gir også nødvendig grunnlag for å kunne planlegge en riktig energioppgradering av bygningen eller porteføljen.

Hvordan?

Det bør installeres nok målere til å få en god oversikt, men ikke så mange at det gir vedlikeholdsutfordringer. Det er viktig å tenke gjennom hva dataene skal brukes til.

Som minimum anbefaler vi delmålere for:

  • Oppvarming: Ved vannbårne systemer bør det skilles mellom ventilasjons- og romoppvarming.
  • Varmtvann der det er en del varmtvannsforbruk
  • Kjøling: Elektrisk energi til kjølemaskiner / varmepumper
  • Vifter: Elektrisk energi til ventilasjonsanlegg.
  • Elektrisk energi til sirkulasjonspumper ved vannbåren oppvarming (større pumper)
  • Større utendørsanlegg som lys, el-bil-ladning og snøsmelteanlegg.

Lær mer

Under følger dokumenter og veiledere som går mer i dybden: